neljapäev, 24. september 2009

LASTEVANEMATE ÜLDKOOSOLEK

Austatud lapsevanem, olete oodatud neljapäeval, 8. oktoobril kell 17.30
Kadrina Keskkooli lastevanemate ÜLDKOOSOLEKULE aulasse.

PÄEVAKORD:
1. Õppe-kasvatustöö korraldamise võimalustest 2009/10 õppeaastal - dir. A.PAni
2. "Meie laste mured" - psühhiaater dr. M.Viik
3. Erivajadustega õpilaste hindamisest kehalise kasvatuse tunnis - õp. R.Kuusemäe
4. Kooli hoolekogu tööst lõppeval valimisperioodil ja uute liikmete esitamine
valitavasse hoolekogusse - hoolekogu esimees M.Tiiter
5. Klassijuhatajatund (klassides)

Võimalus esitada küsimusi Kadrina vallavanem A.Lankeile.

Kadrina Keskkool

Kommentaare ei ole: